JOBS

 
 
   
 
           Thank you for your interest. We will endeavour to provide
facts on all of our products with their adventage and compettitive
 
HIGH P.P.C. (Thailand) Ltd., Co.
จำนวน : หลายอัตรา
ระดับเงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ
ลักษณะการทำงาน : สายงานการผลิต - ทอผ้า
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย – หญิง วุฒิ ป.6 - ม.3 - ม.6
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางขุนเทียน)
สวัสดิการ /
ข้อมูลเพิ่มเติม :
- เบี้ยขยัน 300 บาท/เดือน
- เงินของขวัญวันสมรส
- เงินของขวัญคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ พนักงาน บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
- ชุดฟอร์มพนักงาน 2 ชุด/ปี
- รถรับ-ส่ง
- วันพักผ่อนประจำปี 6 - 10วัน ตามอายุงาน
- ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
   
 
KVD INDUSTRIAL
จำนวน : หลายอัตรา
ระดับเงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ - ตามประสพการณ์
ลักษณะการทำงาน : สายงานการผลิต - ย้อมเส้นด้าย
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย – หญิง วุฒิ ป.6 - ม.3 - ม.6 - ปวช. – ปวส. เคมีสิ่งทอ
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ไทรน้อย)
สวัสดิการ /
ข้อมูลเพิ่มเติม :
- เบี้ยขยัน 300 - 500 บาท/เดือน
- เงินของขวัญวันสมรส
- เงินของขวัญคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ พนักงาน บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
- รถรับ-ส่ง
- วันพักผ่อนประจำปี 6 – 8 วัน ตามอายุงาน
- ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน